Självläkning

Hur din kropp kan balansera och läka sig själv

På den här sidan om självläkning kommer du att få reda på hur kroppens hälsa påverkas av olika faktorer i din omvärld och hur du kan balansera och läka kroppen utan läkemedel. Genom att förstå detta kan du hjälpa dig själv att balansera din kropp så att du kan bli gravid.

Om du saknar den här kunskapen kan du missa viktiga faktorer som kan hjälpa dig att få en kropp i hälsosam balans och därmed försvåra för kroppen att bli gravid.

En gravididet är en prestation som kräver en hel del av kroppen hos både dig och din partner.

Mannens hälsotillstånd påverkar kvaliteten på sperman och kvinnans hälsa påverkar äggen, livmodern och hormonerna. För att kvinnans kropp ska vara mottaglig för att bli gravid är det många faktorer som behöver vara uppfyllda. Ett hälsosamt tillstånd är en förutsättning, att kroppen är i balans.

Så kan din kropp balansera sig själv

För att förstå självläkning så kan du tänka dig att inom alternativmedicin tänker man sig att kroppen har en inneboende drivkraft till jämvikt, till hälsa. Och att kroppen själv kan läka sig från det mesta. Precis som att kroppen kan läka ett sår. Det är det som kallas självläkningsförmåga.

Din kropp vet hur du ska må bra.

För att kunna läka sig och uppnå hälsa och balans behöver kroppen att några saker är uppfyllda.

Läka sig gör kroppen under vila, därför behövs det sömn och återhämtning för att må bra. Kosten är också viktig, att kroppen har den näring som behövs för att läka sig och komma i balans. Att trivas med livet och ha roligt främjar också läkeförmågan och hälsan. Det kroppsliga, det mentala och det känslomässiga hänger ihop.

Hur du kan ge din kropp optimal hälsa utan läkemedel

Eftersom kroppens läkeförmåga är beroende av att du tar hand om kroppen så kan det vara så att din hälsa är ur balans ibland. Det kan vara så att kroppen har utsats för stor belastning som t.ex. mycket stress, för lite sömn eller mat som inte gett tillräcklig näring. Det kan också vara så att det finns en fysisk obalans i kroppen som är stor eller har pågått under längre tid.

I sådana fall kan kroppen behöva hjälp med sin självläkning utifrån för att du ska få din optimala hälsa och din kropp ska komma i balans igen. Och när kroppen kommer i balans får den rätt förutsättningar för dig att bli gravid.

Du kan hjälpa din kropp att komma i balans på flera sätt t.ex. att ge den tillräckligt med sömn och återhämtning, att ge den bra och näringsrik mat, och att göra saker som är lustfyllda. Det kan räcka långt många gånger.

Det finns också olika behandlingsformer du kan ta till som är alternativmedicinska. Genom alternativmedicinska behandlingar stimuleras kroppens egna självläkningsförmåga.

De kan du använda när du behöver hjälp med att läka din kropp och komma i balans. Olika exempel är zonterapi, akupunktur, homeopati, traditionell kinesisk medicin och ayurveda. Olika behandlingsformer eller terapier passar olika bra för olika obalanser och tilltalar olika personer.

Just zonterapi är känt för att vara effektivt mot barnlöshet.

Hur zonterapi kan hjälpa mot barnlöshet

Självläkningen innebär att kroppen kan balansera och läka sig själv. Zonterapibehandlingen har en påverkan på kroppen som ger extra skjuts och energi till självläkningen.

Genom att massera vissa zoner så påverkas cirkulation och energi i den delen av kroppen och eventuella blockeringar försvinner. Det gör att kroppens egen självläkning får hjälp att komma vidare. Det är inte terapeuten som läker din kropp, det är din kropp som gör det.

När du får en zonterapibehandling så påverkas både kroppsliga besvär och hormonella obalanser. Det innebär att zonterapi kan hjälpa dig oavsett om orsaken till din barnlöshet är fysisk, t.ex. om du har trånga eller skadade äggledare, eller hormonell, t.ex. om du har utebliven ägglossning.

Hur din kropp kan läka sig själv

På den här sidan om självläkning kommer du att få reda på hur kroppens hälsa påverkas av olika faktorer i din omvärld och hur du kan läka kroppen utan mediciner. Genom att förstå detta kan du hjälpa dig själv att balansera din kropp.

Om du saknar den här kunskapen kan du missa viktiga faktorer som kan hjälpa dig att få en kropp i hälsosam balans och därmed försvåra för kroppen att fungera optimalt.

Din kropp vet hur du ska må bra.

Genom alternativmedicinska behandlingar stimuleras kroppens egna självläkningsförmåga.

Hur du kan ge din kropp optimal hälsa utan mediciner

För att förstå självläkning så kan du tänka dig att inom alternativmedicin har kroppen en inneboende drivkraft till jämvikt, till hälsa. Och att kroppen själv kan läka sig från det mesta. Precis som att kroppen kan läka ett sår. Det är det som kallas självläkningsförmåga.

För att kunna läka sig och uppnå hälsa och balans behöver kroppen att några saker är uppfyllda. Läka sig gör kroppen under vila, därför behövs det sömn och återhämtning för att må bra. Kosten är också viktig, att kroppen har den näring som behövs för att läka sig och komma i balans. Att trivas med livet och ha roligt främjar också läkeförmågan och hälsan. Det kroppsliga, det mentala och det känslomässiga hänger ihop.

Eftersom kroppens läkeförmåga är beroende av att du tar hand om kroppen så kan det vara så att din hälsa är ur balans ibland. Det kan vara så att kroppen har utsats för stor belastning som t.ex. mycket stress, för lite sömn eller mat som inte gett tillräcklig näring. Det kan också vara så att det är en obalans i kroppen som är stor eller har pågått under längre tid.

I sådana fall kan kroppen behöva hjälp med sin självläkning utifrån för att du ska få din optimala hälsa och din kropp ska komma i balans igen. Och när kroppen kommer i balans är det rätt förutsättningar för att bli gravid.

Du kan hjälpa din kropp att komma i balans på flera sätt t.ex. att ge den tillräckligt med sömn och återhämtning, att ge den bra och näringsrik mat, och att göra saker som är lustfyllda. Det kan räcka långt många gånger.

Det finns också olika behandlingsformer du kan ta till som är alternativmedicinska. De kan du använda när du behöver hjälp med att läka din kropp och komma i balans. Olika exempel är zonterapi, akupunktur, homeopati, traditionell kinesisk medicin och ayurveda. Olika behandlingsformer eller terapier passar olika bra för olika obalanser.

 >> Hur du kan få hjälp att få barn genom zonterapi kan du läsa om här.