Överaktivt immunförsvar

Hur din barnlöshet kan bero på ett överaktivt immunförsvar

När du läser här om överaktivt immunförsvar får du koll på kopplingen mellan ditt immunförsvar och din möjlighet att få barn.

Då kan du hjälpa din kropp att bli gravid, och du slipper lida i onödan över att du har svårt att få barn.

Du har ditt immunförsvar för att skydda dig från att bli sjuk. Immunförsvaret kan känna igen främmande organismer som t.ex. bakterier och virus. När främmande organisamer når din kropp så attackerar ditt immunförsvar dem.

Det är vanligt att kvinnor har ett starkare immunförsvar. Det kan bero på att en kvinna ska kunna skydda sitt foster också.

Hur du kan underlätta för din kropp att bli gravid genom att stötta ditt immunförsvar

Immunförsvarets funktion är viktig för din hälsa. När ditt immunförsvar fungerar som det ska så har du lättare att må bra och du slipper bli sjuk. När immunförsvaret är nedsatt så har du lättare för att drabbas av förkylningar etc.

Hur ditt immunförsvar mår påverkar också dina chanser att bli gravid. Det kan ju låta konstigt, men det är fullt naturligt.

Det är nämligen så att ditt immunförsvar är starkt kopplat till dina könshormoner. Vissa immunceller som är involverade i att jobba för immunförsvaret har också en viktig del i din fertilitet. De påverkar dina könshormoner.

Det innebär att immuncellerna påverkar din ägglossning och de påverkar miljön i din livmoderslemhinna.

För att du ska ha så bra chanser som möjligt att bli gravid ska du ta hand om ditt immunförsvar. Det gör du genom att ta hand om din kropp. När du äter bra, sover bra och tränar så ger du ditt immunförsvar rätt sorts behandling för att det ska orka med. Du kan också se till att minska på gifter i maten, och låta bli tobak och alkohol.

Du kanske har märkt att när du har varit stressad en tid, sovit dåligt och ätit dåligt så har du lättare för att bli sjuk än annars. Det är för att du inte gett ditt imnmunförsvar så bra förhållanden, och då blir det nedsattt.

På samma sätt är det för dina könshormoner. När ditt immunförsvar är nedsatt så kommer de i obalans. Du har svårare att bli gravid.

Hu du vet vad ett överaktivt immunförsvar är

Immunförsvaret kan vara mer aktivt hos en del personer. Medan andra har ett mindre aktivt immunförsvar.

När immunförsvaret är mer aktivt kan det börja se fler organismer som främmande. Det kan t.ex. se spermierna som främmande. Eller ett befruktat ägg eller embryo. Då angriper immunförsvaret dem. Då blir det svårt för dig att bli gravid, eller att din graviditet fullföljs.

Ditt immunförsvar kan t.o.m. bli ett överaktivt immunförsvar. Det innebär att det börjar attackera mer än den ska. Det kan börja attackera den egna vävnaden, och se den som främmande. Då kan ett överaktivt immunförsvar ge olika sjukdomar, autoimmuna sjukdomar.

Exempel på autoimmuna sjukdomar är:

  • Glutenintolerans
  • Crohns sjukdom
  • Ulcerös kolit (tjocktarmsinflammation)
  • Giftstruma ( överaktiv sköldkörtel)
  • Hypotyreos (underaktiv sköldkörtel)
  • Typ 1-diabetes
  • Ledgångsreumatism (reumatoid artrit)
  • MS (multipel skleros)
  • SLE (Systemisk lupus erythematosus)
  • Psoriasis

Det är vanligare att kvinnor drabbas av ett överaktivt immunförsvar och autoimmuna sjukdomar. Det kan hänga samman med att kvinnor har ett mer starkt immunförsvar än män.

Det är också så att du kan märka kopplingen mellan immunförsvaret och könshormonerna. Autoimmuna sjukdomar kan bli värre ibland, och då får man s.k. skov. De här skoven kan komma och gå i samband med att du har mens, ägglossning eller blir gravid.

Hur din sköldkörtel påverkar din chans att bli gravid

Det är ännu inte klarlagt hur sambandet mellan ett överaktivt immunförsvar/olika autoimmuna sjukdomar och infertilitet ser ut. Det är alltså inte säkert att det är så att om du har en autoimmun sjukdom att det skulle påverka dina chanser att bli gravid. Men ibland kan det vara så.

Om t.ex. du har ett överaktivt immunförsvar och det börjar att attackera sköldkörteln så påverkar det de hormoner som produceras i sköldkörteln. Du kan få en överaktiv eller underaktiv sköldkörtel, det är autoimmuna sjukdomar.

Din sköldkörtel har som funktion att producera hormoner som är involverade i din ämnesomsättning. Hormonerna är också delaktiga i att producera könshormoner i kroppen.

När ditt immunsystem börjar attackera sköldkörteln så påverkar det de hormoner som produceras i sköldkörteln. Då kan immunförsvaret också börja producera antikroppar för viktiga könshormoner som t.ex. östrogen, FSH, LH, progesteron och hCG.

Det kan göra att dina äggstockar inte fungerar som de ska och du inte får ägglossning.

Det kan också göra att din livmoder inte kan skapa rätt förutsättningar i livmoderslemhinnan för ett befruktat ägg att fästa och växa.

Sköldkörteln är alltså central för din fertilitet. Det märks inom zonterapin. Här kallas sköldkörteln för den tredje äggstocken. Zonterapi är en alternativ behandlingsform som stöttar din kropp att balansera sig själv. Inom zonterapi behandlas alltid sköldkörteln när någon söker för att få hjälp att få barn.

-> Du kan själv behandla din sköldkörtel för att öka dina chanser att bli gravid. Klicka här för att få veta mer.

Hur ditt överaktiva immunförsvar kan hindra dig från att bli gravid

Har du ett överaktivt immunförsvar kan det hindra dig från att bli gravid eller från att få barn.

Det kan vara så att ett befruktat ägg, som är befruktat antingen på naturlig väg eller via IVF, inte får fäste på livmoderväggen. Det stöts bort. Immunförsvaret uppfattar det befruktade ägget som främmande för att det består både av ditt ägg och din partners spermie.

Det kan också vara så att det befruktade ägget fäster men sedan så får du missfall. Då har immunförsvaret sett embryot som främmande.

Immunförsvaret är också starkt kopplat till dina könshormoner. När du har ett överaktivt immunförsvar så påverkas hormonbalansen i kroppen. När hormonbalansen störs så kan det göra så att du inte får ägglossning eller att miljön i livmodern påverkas.

Inom forskarvärlden så finns det ett ganska nytt fält som kallas reproduktiv immunologi. ”Reproductive immunology” på engelska. Det är ännu så nytt att det inte är helt accepterat bland läkare och forskare.

Inom reproduktiv immunologi så ser läkarna en sådan här koppling mellan ditt immunförsvar (immunologi) och din fertilitet (reproduktion).

Genom en rad olika tester så skapar läkarna sig en bild över hur ditt immunförsvar ser ut, och om du har ett överaktivt immunförsvar. När de fått en sådan bild så kan de behandla dig så att ditt immunförsvar balanseras. Då har du lättare för att bli gravid.

Det kan göras antingen du försöker bli gravid på naturlig väg, eller när du gör en assisterad befruktning via t.ex. IVF. I Sverigen finns ännu så länge ingen sådan behandling.

Hur du kan öka dina chanser att bli gravid när du har ett överaktivt immunförsvar

Inom zonterapi så känner man till kopplingen mellan immunförsvaret och fertiliteten. Där behandlas bl.a. immunförsvaret när du söker för barnlöshet. Det är för att balansera immunförsvaret tillsammans med könshormonerna så att du kan bli gravid.

-> Nu kan du öka dina chanser att bli gravid när du har eller misstänker att du har ett överaktivt immunförsvar, läs mer här.